Sistema integral para a xestión do servizo de axuda a domicilio

Sistema integral para a xestión do servizo de axuda a domicilio

Cliente

CIGESOC

Cliente

CIGESOC é unha empresa que ofrece servizos profesionais expertos e sistemas de soporte á xestión social (servizo de axuda a domicilio, xestión de centros de día...). A pesar de ser unha entidade de reciente creación (decembro de 2013), CIGESOC rapidamente logrou posicionarse como unha empresa de referencia no mercado da consultoría para a xestión social, contando entre os seus clientes con importantes empresas de servizo, como OHL ou EULEN, así como cun grande número de administracións públicas locais.

Reto

CIGESOC detectaba a falla no mercado dunha ferramenta informática que facilitase a xestión do Servizo de Axuda a Domicilio. CIGESOC vía claramente a necesidade de facilitar a planificación de horarios do persoal auxiliar evitando situacións que ocorrían no día a día das empresas prestadoras, como planificacións pouco óptimas con longos desprazamentos entre domicilios ou tempos libres no medio da xornada, até incluso chegar a situacións como deixar algún usuario dependente sen servizo un día determinado ou enviar dous auxiliares ao mesmo domicilio.

Por outra banda, a súa aposta era deseñar unha ferramenta que permitise a comunicación permanente e, na medida do posíbel, automatizada, entre as empresas prestadoras do servizo e as administracións locais. Esta comunicación daría a posibilidade ás administracións de ter un control e garantía de calidade sobre o servizo prestado coñecendo en todo momento os detalles do servizo.

Solución

Para darmos solución ao reto planteado decidiuse deseñar unha ferramenta web para a xestión integral do Servizo de Axuda a Domicilio. Esta aplicación dá soporte tanto ás empresas prestadoras como ás administracións locais e facilita a comunicación entre ambas as dúas entidades. A solución abarcou múltiples módulos funcionais para abarcar todas as necesidades do servizo aínda que foron de especial relevancia os seguintes:

Ferramienta de planificación de horarios

Que garanta unha solución optimizada. Por iso, integráronse técnicas de Investigación Operativa que permiten obter unha planificación automática. Ademais, deseñouse unha interface de usuario sinxela e intuítiva a través da cal poder visualizar e modificar o resultado da planificación, ofrecendo ao usuario de forma ordenada os datos máis relevantes a ten en conta e garantindo que se cumpren todas as validacións correspondentes, de modo que a planificación sexa válida e óptima. 

Módulo de elaboración automatizada de informes

Tanto para a comunicación entre empresas e administración local como para os informes dirixidos á Xunta de Galicia no formato exixido. 

Sistema de fichaxe

Para o control e seguimento dos servizos realizados polo persoal auxiliar que acode aos domicilios. Esta fichaxe pode ser ou ben telefónica, mediante chamadas a un número gratuíto á entrada e á saída de cada domicilio, ou ben a través da aplicación móbil desenvolvida mediante o escaneo de etiquetas NFC que se ubican en cada domicilio.

Aplicación móbil para o persoal auxiliar

Que lle permita coñecer en todo momento a súa axenda de traballo diaria, recibir avisos do seu coordinador ou comunicar incidencias, amais de permitir a devandita fichaxe.

.

Resultado

Unha potente ferramenta para a xestión integral dos diferentes procesos implicados na atención domiciliaria que permite optimizar o tempo de traballo de coordinación do servizo, ao tempo que diminúe drasticamente as necesidades de uso de papel e teléfono.

Entre outras vantaxes, ofrece:

  • Soporte á elaboración do Proxecto de Intervención..
  • Planificación do servizo e optimización da asignación auxiliar-usuario.
  • Sistema de fichaxes para o control e rexistro da prestación do servizo.
  • Seguimento e control de incidencias.
  • Explotación estatística do servizo.
  • Comunicación permanente entre o concello e a empresa.

Actualmente esta ferramenta estase a usar para xestionar o servizo de asistencia domiciliaria a máis de 8000 dependentes de 97 concellos de España.