estámoste a buscar.

Imagen presentación sección talento

Descubre todo o que che podemos ofrecer. Quéreste unir a nós?

  • Proxectos innovadores e dinámicos.
  • Uso de tecnoloxías avanzadas e posibilidade de explorar as novas. 
  • Bo ambiente de traballo.
  • Posibilidades reais de promoción.
  • Innovación en políticas de Conciliación: xornada flexíbel e personalizada. 
  • Xornada de traballo de 37.5 horas semanais de setembro a xuño, e 35 horas no verán.