Política de privacidade

ENXENIO infórmate sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios que se poidan conseguir durante a navegación a través do sitio Web https://www.enxenio.es/.

Neste sentido, ENXENIO garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso deste sitio Web implica a aceptación desta Política de Privacidade.

 

Identidade do responsábel

 • Titular: ENXENIO
 • Domicilio: Centro de Servizos Avanzados. Cidade das TIC. Avda. de Pedralonga, 32, Planta 1
 • Correo electrónico:  protecciondatos@enxenio.es
 • Sitio Web: https://www.enxenio.es/

 

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos teus datos personais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás exixencias do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que o Titular informará ao Usuario previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular manterá os datos persoais reunidos durante o tempo estritamente necesario para o fin ou fins do tratamento. O Titular informará ao Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listaxes e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerábel.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais conseguidos serán tratados de tal xeito que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estean garantidas. O Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por terceiros.

 

Obtención de datos persoais

Para navegar por https://www.enxenio.es/. non é necesario que facilites ningún dato persoal.

Os casos en que si proporcionas os teus datos persoais son os seguintes:

 • Formularios de contacto
 • Formularios de inscrición para ofertas de emprego

 

Dereitos

O Titular infórmate que sobre os teus datos persoais tes dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Oporte ao tratamento.

Non podes exercitar o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e, polo tanto, debe ser exercitado directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitara os seus datos nalgún momento, pode dirixirse a ENXENIO e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a súa rectificación, oporse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a súa cancelación nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, tes que enviar un correo electrónico a contacto@enxenio.es coa proba válida en dereito como unha fotocopia do DNI ou equivalente.

Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considerar que o tratamento de datos persoais que te concirnen, infrinxe o Regulamento.

 

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando te conectas ao sitio Web para mandar un correo ao Titular, subscríbeste ao seu boletín e estás facilitando información de carácter persoal da que o responsábel é ENXENIO. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Cando facilitas esta información, dás o teu consentimento para que a túa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por —ENXENIO— só como se describe na presente Política de Privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular son diferentes segundo o sistema de captura de información:

Existen outras finalidades polas que o Titular trata datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións recollidas na lei aplicábel. Isto pode incluír o desenvolvemto de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio WEB a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio Web.
 • Para analizar a navegación dos usuarios. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no ordenador do Usuario cando navega polo sitio WEB cuxas características e finalidade están detalladas na Política de Cookies.
 • Para xestionar as redes sociais. ENXENIO ten presenza en redes sociais. Se te fas seguidor nas redes sociais do Titular, o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptaches previamente. 
  Podes consultar as políticas de privacidade nas nosas redes sociais.
 • O Titular tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarte das súas actividades, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.
 • En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de xeito individual.

 

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os teus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razonábeis e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución.

Os teus datos poderán ser incorporados a un ficheiro de listaxe de correo do cal ENXENIO é responsábel da súa xestión e tratamento. A seguridade dos teus datos está garantida xa que ENXENIO toma todas as medidas de seguridade necesarias e garánteche que os datos persoais só se usarán para finalidades dadas.

ENXENIO informa ao Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, agás que a cesión de datos estea amparada nunha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só se levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando ENXENIO dispoña do consentimento expreso do Usuario.

Porén, nalgúns casos, pódense realizar colaboracións con outros profesionais. Nestes casos, requirirase consentimento ao Usuario, informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

ENXENIO garante a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade dos seus datos persoais, para iso, adoptou voluntariamente as medidas contempladas na ISO/IEC 27001 de Sistemas de Xestión de Seguridade da Información. A política de seguridade está dispoñíbel ás partes interesadas baixo petición.

 

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio Web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos etc.). O contido incrustado doutras webs compórtase exactamente do mesmo xeito que se visitases a outra web.

Estes sitios Web poden recompilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros e supervisar a túa interacción usando este código.

 

Política de Cookies

Para que este sitio Web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena no teu navegador web.

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das cookies.

 

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos teus datos e o consentimento.

Para contactar co Titular, subcribirte a un boletín ou realizar comentarios neste sitio Web, tes que aceptar a presente Política de Privacidade.

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das cookies.

 

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

 • Datos identificativos.
 • Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

 

Conservación de datos persoais

Os datos persoais que proporciones ao Titular conservaranse até que solicites a súa supresión.

 

Destinatarios de datos persoais

 • Google Analytics é un servizo de analítica web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").
  Google Analytics utiliza cookies, que son arquivos de texto ubicados no teu ordenador, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os Usuarios do sitio Web. A información que xera a cookie acerca do uso do sitio Web (incluíndo a dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.
  Máis información en: https://analytics.google.com

Na páxina de Política de privacidade de Google explícase como Google xestiona a privacidade no que respecta ao uso das cookies e outra información.

Tamén podes ver unha listaxe dos tipos de cookies que utiliza Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ao uso que fan das cookies publicitarias.

 

Navegación Web

Ao navegar por por https://www.enxenio.es/ pódense recompilar datos non identificativos que poden incluír, a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para te identificar.

O sitio Web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

 • Google Analytics.

O Titular utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar padróns (hábitos) de navegación e para recompilar información demográfica.

O Titular non se fai responsábel do tratamento dos datos persoais que realicen as páxinas web ás que poidas acceder a través das distintas ligazóns que contén o sitio Web.

 

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Comprométeste a que os datos facilitados polo Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como usuario do sitio Web es o único responsábel da veracidade e corrección dos datos remitidos ao sitio Web e exoneras a ENXENIO de calquera responsabilidade ao respecto.

 

Aceptación e consentimento

Como Usuario do sitio Web, declaras ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptas e consentes o seu tratamento por parte de ENXENIO na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

 

Revogación

Para exercitares os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, tes que enviar un correo electrónico a contacto@enxenio.es xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do DNI ou equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que ENXENIO estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

 

Cambios na Política de Privacidade

O Titular resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes até que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.