Transformación Dixital

transformación dixital < >

Acompañamos aos nosos clientes na transformación dixital das súas organizacións

Servizo integral de Consultoría, Desenvolvemento e Administración < >

Enxenio deseña e desenvolve un sistema para a xestión de servizos técnicos e periciais para a multinacional DEKRA.

Apostamos pola innovación en materia de procesos e organización < >

Implantamos DevOps unha nova cultura organizacional que incrementa o valor dos nosos servizos

Solucións e servizos TI de alto valor engadido

O noso obxectivo é xerar valor sostible para os nosos clientes a través da mellora dos seus sistemas de información, tanto de xestión como de comunicación, con solucións robustas, flexibles e adaptadas ás súas necesidades reais.

Icono PC

Consultoría tecnolóxica Temos experiencia en entender a problemática particular de cada organización e, cunha visión moi práctica, acompañámoslle nos seus procesos de innovación e transformación dixital.

Icono PC

Deseño e desenvolvemento de sistemas de informaciónInvestigación aplicada e innovación tecnolóxica para construír de maneira eficiente solucións avanzadas que permitan a mellora dos sistemas de información dos nosos clientes.

Icono PC

Soporte e administración de sistemas/ strong>Aplicamos a filosofía DevOps, ofrecendo un servizo de administración de sistemas integrado no mantemento evolutivo das aplicacións software que desenvolvemos.

Enxenio lab

Proxectos de I+D+i

Abordamos proxectos de I+D+i propios e en colaboración con clientes, universidades e centros de investigación para explotar novas tecnoloxías ou explorar noutras liñas de investigación co fin de poder achegar máis valor engadido ás solucións que ofrecemos. Colaboramos na procura de financiamento público para poder levalos a cabo co menor impacto económico posible.

máis