Imagen sobre nosotros

tecnoloxía por e para as persoas.

Vivimos unha época de cambios e o noso obxectivo é axudar aos nosos clientes a xerar valor sostíbel desenvolvendo solucións e produtos dixitais que aceleren a súa transformación.

O noso modelo baséase en aliñar tecnoloxía e negocio, combinando enxeñaría e innovación en equipos autónomos que proporcionan solucións robustas, flexíbeis e adaptadas ás necesidades reais.

descubre enxenio

solucións e servizos ti que xeran impacto no teu negocio.

Talento, talento e talento. Esa é a base sobre a que sustentamos a nosas solucións. Persoas que desenvolven tecnoloxía para cambiar o mundo.

máis de 20 anos proporcionando solucións ti de alto valor.

Vivimos no cambio, e facémolo cómodos. Por iso requirimos unha forma de traballo que nos permita surfar a onda.

 

O noso método

enxenio labs

I+D+i desde dentro.

Como spin-off da Universidade da Coruña, levamos a investigación e innovación no noso ADN. A transformación non termina nunca e por iso debemos estar preparados para podermos propor aos nosos clientes as solucións máis innovadoras.

Apoiámonos na investigación e na innovación tecnolóxica para construír solucións avanzadas de xeito áxil que permitan a mellora continúa dos nosos clientes nun ecosistema sostíbel.

enxenio labs
Imaxe dun enxenio lab
Imaxe dun enxenio lab
Imaxe dun enxenio lab
Imaxe dun enxenio lab