O noso equipo

Experiencia e innovación.

Somos unha empresa que ten 20 de experiencia no desenvolvemento de solucións e servizos IT a medida para clientes de diferentes sectores, tanto do ámbito privado como público. A nosa capacidade de innovación e adaptación permitiunos afrontar con éxito unha grande diversidade de proxectos, de diferente alcance e complexidade, o que nos confire actualmente unha imaxe de grande capacidade e solvencia entre os nosos clientes. 

Sabemos que o noso principal activo é o noso equipo humano que dispón dunha elevada capacidade técnica pero tamén dun alto grao de motivación e compromiso cos proxectos dos nosos clientes e cos propios obxectivos da nosa empresa. 

Imagen de presentación del equipo Imagen de presentación del equipo

estámoste a buscar.

Descubre todo o que che podemos ofrecer. Quéreste unir a nós?

  • Proxectos innovadores e dinámicos.
  • Uso de tecnoloxías avanzadas e posibilidade de explorar as novas. 
  • Bo ambiente de traballo.
  • Posibilidades reais de promoción.
  • Innovación en políticas de Conciliación: xornada flexíbel e personalizada. 
  • Xornada de traballo de 37.5 horas semanais de setembro a xuño, e 35 horas no verán. 
ver vacantes
Imagen presentación sección talento

Filosofía enxenio

Un equipo comprometido

A nosa misión.

Sermos o socio tecnolóxico idóneo para os nosos clientes no seu camiño ao seguinte nivel no seu negocio mediante solucións integrais de innovación tecnolóxica que incremente o seu potencial.

A nosa visión.

Posicionarnos como unha empresa tecnolóxica líder dentro e fóra de Galiza mediante a innovación aplicada nos nosos clientes e o desenvolvemento de produto propio.

Os nosos valores.

- Empregados. A nosas persoas primeiro. Conciliación, flexiblidade, formación, beneficios
- Mellora continua. Aprendizaxe constante. Camiño cara á excelencia
- Compromiso. Aberto e transparente co equipo e o cliente
- Calidade. Mellora do noso traballo e, por ende, da satisfacción do cliente
- Orientación a resultados. Capacidade de adaptación ao cambio. Si, pódese
- Traballo en equipo. Fomentar a colaboración, comunicación e o compañeirismo
- Autonomía e responsabilidade. Responsabilidades claras e autonomía para cumprilas
- Sustentabilidade. Só temos un planeta

Compromiso

logo premio

Selo Peme Innovadora do MINECO

O Ministerio de Economía, Industria e Competitividade outorgoulle a Enxenio o selo de Peme Innovadora pola súa intensiva actividade en I+D+i.

Logo premio

Empresa asociada á Universidade da Coruña

A Universidade da Coruña recoñece o vencello de Enxenio con ela a través do fomento do emprego, da investigación e transferencia, e outórgalle a condición de Empresa Asociada.

Logo premio

Patrón da Fundación CITIC Galicia

Enxenio é membro do padroado da Fundación CITIC, entidade sen ánimo de lucro e de dereito privado cuxo fin é contribuír ao fortalecemento, potenciación, crecemento e mellora da competitividade do sector TIC galego.

Logo premio

Iniciativa de emprego de base tecnolóxica

O proxecto empresarial de Enxenio foi distingido como Iniciativa de Emprego de Base Tecnolóxica (IEBT) pola Xunta de Galicia.

Logo premio

Socio do Clúster TIC Galicia

Enxenio é socio desde os seus comezos do Cluster TIC de Galicia, entidade que traballa para pór en valor o macrosector galego que aproveita a capacidade tractora das máis grandes e a axilidade e capacidade para a innovación das de menor tamaño.