Clientes

Administraciones públicas

 • Instituto Galego da Vivenda e Solo.
 • Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
 • Xunta de Galicia. Consellería de Traballo e Benestar
 • Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural
 • Deputación da Coruña
 • Concello de Abegondo
 • Concello da Estrada
 • Concello de Mondoñedo
 • Concello de Valga
 • Universidade da Coruña
 • Universidade de Santiago de Compostela
 • Universidade de Málaga
 • Universidade de Zaragoza
 • Universidade Politécnica de Madrid
 • Consorci d'informàtica Local de Mallorca
 • ...

Entidades sin ánimo de lucro

 • Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías - APCAS
 • Asociación Socio-Pedagóxica Galega
 • Real Academia Galega
 • Asociación de Escritores en Língua Galega
 • Asociación Galega de Editores
 • Fundación do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña
 • Clúster da edición, librerias e comercialización de Galicia
 • Asociación Neria - Costa da Morte
 • Fundación Manuel María
 • Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia
 • Bibliotecas de Galicia
 • ...

Empresas privadas

 • Mercash-Sar, S.L.U. (Cash Record)
 • DEKRA Expertise (España, Francia y Portugal)
 • Vego Supermercados S.A.U. (Grupo EROSKI)
 • Proyfe S.L.
 • Uninvest S.G.E.C.R., S.A.
 • Gestora de Subproductos de Galicia S.L. (GESUGA)
 • Indra Sistemas, S.A.
 • Baía Edicións A Coruña, S.L.
 • Unirisco Galicia S.C.R., S.A.
 • Proyestegal, S.L.
 • Consuldat Soluciones S.L.
 • 314euroediciones, S.L.
 • OQO Editora S.L.
 • Centro de Observación y Teledetección S.A. (COTESA)
 • Solar PST S.L.
 • ...